IMPLANTE PERCUTANEO DE BIOPROTESIS AORTICA SAPIEN 3

Se trata de la implantación percutanea de una bioprotesis aortica Sapien 3

Implantación percutanea de una bioprotesis aortica Sapien 3